CZYM JEST? Czyli znaczenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. EZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. EZR jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.
 

DLACZEGO WARTO? Czyli korzyści z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju dla

Ucznia:
- rozwija swój potencjał,
- poszerza horyzonty,
- zdobywa nowe, praktyczne umiejętności,
- lepiej rozumie relacje i zależności we współczesnym świecie.

Nauczyciela:
- wypełnia wymogi podstawy programowej,
- zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe,
- zyskuje narzędzia do prowadzenia interesujących lekcji,
- lepiej angażuje i motywuje uczniów,
- uczestniczy w ciekawych projektach.

Szkoły:
- zyskuje oszczędności finansowe w wyniku efektywnego zarządzania zasobami,
- zyskuje renomę i wyróżnia się wśród innych ośrodków nauczania,
- pozyskuje dodatkowe finansowanie na działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- współpracuje przy programach dotyczących EZR z innymi szkołami, organizacjami, partnerami.
 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Strategie:

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Z konferencji Na szlaku do zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości
(Warszawa, 2009):

Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju
Edukacja ekologiczna w podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
Edukacja rozwojowa - projekty Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Eko-Herkules
Finansowanie edukacji ekologicznej
Interaktywna edukacja ekologiczna - projekty Ministerstwa Środowiska
Promowanie odpowiedzialnych postaw w biznesie
Standard spotkań zrównoważonych
Szkoły dla ekorozwoju
UNESCO dla zrównoważonego rozwoju
Źródła skutecznej edukacji
Education for Sustainable Development

Znajdź scenariusz zajęć:

W tym dziale znajdziecie Państwo wiele scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej dostosowanych do różnych poziomów nauczania.

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900