Tematyka
Przedmiot nauczania
Metoda, czyli jak zaplanować i zrealizować gimnazjalny projekt edukacyjny (cz. pakietu nr 2) dowolny dowolna Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Zmiany klimatu (cz. pakietu nr 2) biologia/chemia/geografia/wos/j. polski/informatyka/j. angielski klimat Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Metale, rzadkie i potrzebne (cz. pakietu nr 2) geografia/wos/biologia/informatyka/j. polski/j. angielski zrównoważona konsumpcja Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Las w mojej okolicy (cz. pakietu nr 2) geografia/biologia różnorodność biologiczna/lasy/ekosystemy Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Woda na świecie (cz. pakietu nr 2) geografia/wos/biologia/informatyka/j. angielski woda Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Energia w szkole (cz. pakietu nr 2) geografia/fizyka/matematyka/wos/informatyka energia Pobirz ZIP
Gimnazjalne projekty edukacyjne - pakiet nr 2 geografia/fizyka/matematyka/wos/informatyka/biologia/j. angielski/j. polski/chemia bioróżnorodność/odpady/klimat/woda/zrównoważony rozwój/energia Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Produkt lokalny - Co kryje półka w sklepiku szkolnym? geografia/biologia/wiedza o społeczeństwie zrównoważona konsumpcja Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Plan mobilności dla Twojej szkoły matematyka/wos/informatyka/geografia zrównoważony transport Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Co zrobić, aby nie zasypały nas odpady? wos/ j. polski/matematyka/informatyka/biologia odpady/zrównoważona konsumpcja Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Plan działania dla obszaru Natura 2000 biologia/geografia/informatyka/j. polski/wos różnorodność biologiczna Pobirz ZIP
Gimnazjalny projekt edukacyjny - Klimatyczne dylematy biologia/chemia/informatyka/j. polski/wos klimat Pobirz ZIP
Gimnazjalne projekty edukacyjne - pakiet nr 1 biologia/geografia/wos/informatyka/plastyka/j. polski zrównoważony rozwój/OZE/zrównoważona konsumpcja/bioróżnorodność/zrównoważony transport Pobirz PDF
Lekcja z klimatem (cała) klimat Pobirz ZIP
Zmiana klimatu a społeczność międzynarodowa wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
Wyobraź sobie świat za 50 lat wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
Walka ze zmianami klimatu na świecie wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
Polska mapa inicjatyw przyjaznych klimatowi geografia klimat Pobirz PDF
Zmiany nawyków biologia/wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
Zmiany klimatu w Polsce geografia klimat Pobirz PDF
Zmiany klimatu a globalne Południe wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
Zmiany klimatu a róznorodność biologiczna biologia klimat Pobirz PDF
Konsumpcyjny model zycia i ekspoloatacja zasobów naturalnych jako przyczyny zmian klimatu wiedza o społeczeństwie klimat Pobirz PDF
wehikuł czasu historia/biologia klimat Pobirz PDF
Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu biologia klimat Pobirz PDF

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900