Tematyka
Przedmiot nauczania
Cykl scenariuszy " Przez tekst kultury..." - część II "Czas wreszcie przestać robić z Natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko!” - manifest ekologiczny XXI wieku" VI klasa - język polski środowisko, natura Pobirz PDF Pobirz ZIP
Cykl scenariuszy " Przez tekst kultury..." - część I "Natura w poetyckim i malarskim kalejdoskopie" VI klasa - język polski środowisko, natura Pobirz PDF Pobirz ZIP
Cykl scenariuszy "Przez tekst kultury do wartości natury" VI klasa - język polski środowisko, natura Pobirz PDF Pobirz ZIP
Bioróżnorodność lasu IV-VI klasa - przyroda różnorodność biologiczna Pobirz PDF
Czy świat za oknem jest bioróżnorodny - Wizyta w parku IV-VI klasa - przyroda różnorodność biologiczna Pobirz PDF
Skąd przyjechał mój posiłek V-VI klasa - przyroda/matematyka/zajęcia komputerowe zrównoważona konsumpcja Pobirz PDF
Globalna Północ - Globalne Południe czyli jak kupować aby pomagać IV-VI klasa - przyroda/ zajęcia komputerowe/historia i społeczeństwo zrównoważony rozwój/zrównoważona konsumpcja Pobirz PDF
Jazda rowerem czy samochodem IV-VI klasa - matematyka zrównoważony transport Pobirz ZIP
Woda i jej oszczędzanie IV-VI klasa - przyroda woda Pobirz PDF
Energia elektryczna w naszych domach IV-VI klasa - przyroda energia Pobirz ZIP
Ctrl+P, czyli ile drzew jestem w stanie uratować IV-VI klasa - przyroda oszczędzanie zasobów Pobirz PDF
Zakupy z głową IV-VI klasa - przyroda zrównoważona konsumpcja Pobirz PDF
Moje śmieci, moja sprawa IV-VI klasa - przyroda odpady Pobirz PDF
Transport przyjazny środowisku II-III klasa - edukacja polonistyczna zrównoważony transport Pobirz ZIP
Park w zasięgu ręki - widzę, czuję i dotykam III klasa - edukacja przyrodnicza różnorodność biologiczna Pobirz PDF
Po co są potrzebne pszczoły I klasa - edukacja przyrodnicza różnorodność biologiczna Pobirz PDF
Czy w przyrodzie jest miejsce dla komarów i myszy I-III klasa - edukacja przyrodnicza różnorodność biologiczna Pobirz PDF
Odnawialne i nieodnawialne źródła energii III klasa - edukacja przyrodnicza energia Pobirz PDF
Skąd się wzięła czekolada III klasa - edukacja przyrodnicza, edukacja społeczna zrównoważona konsumpcja Pobirz PDF
Skrzydlaci przyjaciele - ptaki chronione w Polsce III klasa - edukacja przyrodnicza przyroda Pobirz PDF
Dobre rady na odpady III klasa - edukacja przyrodnicza odpady Pobirz PDF
O czym szumia drzewa III klasa - edukacja przyrodnicza las Pobirz PDF Pobirz ZIP
Znaczenie wody i obieg wody w przyrodzie III klasa - edukacja przyrodnicza woda Pobirz PDF Pobirz ZIP

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900