Konkursu na scenariusz zajęć o wilku i rysiu

Białowieski Park Narodowy ogłasza konkurs na scenariusze zajęć „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?”.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie  scenariusza lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dotyczących dużych drapieżników – wilka i rysia, dla wybranego etapu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania.

Konkurs jest skierowany do nauczycieli, edukatorów, studentów, członków stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody, ośrodków edukacji ekologicznej oraz innych osób zainteresowanych ekologią i ochroną przyrody.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o dużych drapieżnikach i ich roli w ekosystemie lasu. Jest to szczególnie istotne, gdyż wilk i ryś, jedne z największych drapieżników Polski, gatunki należące do rzadkich i objęte ochroną ścisłą, nadal nie cieszą się pozytywną opinią w społeczeństwie. Zatem, aby ją zmienić, należy szerzyć wiedzę o biologii i ekologii tych pięknych ssaków, uświadamiać potrzebę ich istnienia oraz propagować ochronę.

Konkurs na scenariusze zajęć dotyczących drapieżników, a następnie opracowane z ich wykorzystaniem wydawnictwo, może być jednym z narzędzi promujących pozytywny wizerunek wilka i rysia w naszym społeczeństwie.

Zapraszamy do konkursu! Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz informacjami z zamieszczonych na stronie konkursu.

Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji, Białowieski Park Narodowy, Tel: 85 682 97 33, e-mail: hschmidt@bpn.com.pl
 

Znajdź scenariusz zajęć:

W tym dziale znajdziecie Państwo wiele scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej dostosowanych do różnych poziomów nauczania.

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900