Dzień Ziemi - święto naszej planety.

22 kwietnia przypada kolejny Dzień Ziemi. To święto o długoletniej tradycji. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych.

Celem organizatorów pierwszych obchodów było przekonanie społeczeństwa do zachowania, ochrony i odnowienia środowiska naturalnego oraz do zaspokajania potrzeb ludzi bez niszczenia środowiska. Zainteresowanie uroczystościami przerosło ich najśmielsze oczekiwania.

Dwadzieścia milionów Amerykanów porzuciło biura i urzędy, wychodząc na ulice w tanecznych korowodach. Swoją działalność zawiesiło dziesięć tysięcy szkół i dwa tysiące uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych – większość ich pracowników zamiast do pracy poszła na spotkania organizacji ekologicznych. Ekipy telewizyjne filmujące uroczystości w Nowym Yorku musiały korzystać z konnych powozów, ponieważ wstrzymany został ruch samochodowy na Piątej Alei.

W Kalifornii studenci w maskach przeciwgazowych demonstrowali przeciw zatruwaniu powietrza. W Buffalo odbył się marsz ze szczotkami – przeciw zaśmiecaniu środowiska. Mieszkańcy zachodniej Wirginii uformowali ogromny stos ze śmieci uzbieranych w całym mieście.

Plakat Dzień Ziemi 2012Dwadzieścia lat później Dzień Ziemi był już świętowany w 140 krajach. W marszach, happeningach i festynach wzięło udział 200 milionów osób. Apelowano o oszczędzanie wody, ratowanie lasów tropikalnych i ograniczenie emisji gazów wywołujących kwaśne deszcze. W Waszyngtonie powstało Międzynarodowe Biuro Koordynacyjne Dnia Ziemi. W jego skład weszły organizacje ekologiczne ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Kolumbii. Po roku biuro to utrzymywało już kontakt z 2500 grupami z 141 krajów. Dwa lata później Biuro dodało do celów Dnia Ziemi kolejne, związane z pomocą organizacjom z całego świata oraz wsparciem ludzi na całym świecie przy organizowaniu różnego rodzaju akcji związanych z ochroną środowiska.

Obecnie Biuro współpracuje z ponad 22 tysiącami organizacji i grup ze 192 krajów. Co roku w obchodach na całym świecie bierze udział ponad miliard osób.

W Polsce Dzień Ziemi świętowano po raz pierwszy w 1990 roku. Obchodom w Warszawie towarzyszyły spotkania, wykłady, dyskusje z udziałem polityków i działaczy ekologicznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty oraz zabawy. Od tego czasu Dzień Ziemi obchodzony jest w naszym kraju co roku. To dobra okazja by przedstawić zagrożenia i osiągnięcia w ochronie środowiska, dyskutować o zależnościach pomiędzy ochroną zasobów naturalnych a zdrowiem i dobrobytem obywateli. Celem obchodów zawsze jest skupienie uwagi jak największej liczby osób na sprawach związanych ze stanem środowiska naturalnego i jego ochroną, przybliżenie społeczeństwu problemów współczesnej ekologii, upowszechnianie czystych technologii i zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie świadomości i edukacja w zakresie codziennych zachowań proekologicznych. Dzień Ziemi to okazja do zdobycia wiedzy, mądrej, ciekawej zabawy oraz spotkania ludzi zainteresowanych podobnymi problemami. Każdego roku biorą w nim udział dziesiątki tysięcy osób z całej Polski.

Plakat Dzień Ziemi 2011Od pierwszego polskiego Dnia Ziemi minęło ponad 20 lat. Centralne obchody odbywają się nadal, choć w ograniczonym zakresie, natomiast z roku na rok przybywa organizatorów lokalnych wydarzeń związanych z tym świętem. Są nimi urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe i wiele innych instytucji, organizacji i firm.

Podobnie jak obchody centralne lokalne działania mają najczęściej charakter festynu lub happeningu, ale wybór sposobu świętowania Dnia Ziemi jest praktycznie nieograniczony. Mogą to być na przykład konferencje, pokazy filmów, konkursy, wystawy, koncerty, rajdy piesze i rowerowe, akcje sadzenia drzew czy sprzątania okolicznych terenów. Najważniejsze, by wydarzenie, dzięki swej formie i przekazywanej treści, przekonało uczestników, że każdy ma wpływ na stan środowiska naturalnego i może prostymi, niewymagającymi dużych nakładów sił i środków sposobami zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko. A środowisko się zrewanżuje – w tym lub w następnym pokoleniu.


Znajdź scenariusz zajęć:

W tym dziale znajdziecie Państwo wiele scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej dostosowanych do różnych poziomów nauczania.

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900