Polacy i ekologia

Dla 85% Polaków w wieku 15 lat i więcej ochrona środowiska jest zagadnieniem ważnym, niemal co trzeci Polak deklaruje, że byłby skłonny płacić więcej za energię, gdyby istniała pewność, że jest to energia ze źródeł odnawialnych, a 76% respondentów wyraża poparcie dla obowiązkowego sortowania odpadów.

To tylko niektóre z wyników badania Ministerstwa Środowiska dotyczącego świadomości
i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.
W kilkumiesięcznym projekcie wzięło udział ponad 3000 respondentów oraz 200 ankieterów
i moderatorów dyskusji.  Jego celem była diagnoza sytuacji, ale również opracowanie rekomendacji do prowadzenia cyklicznych badań społecznych dot. ekologii w kolejnych latach, monitorujących trendy w obszarze świadomości, postaw i zachowań Polaków.  Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie badawcze Ministerstwa Środowiska.

Tematy, w których diagnozowano świadomość ekologiczną Polaków to: różnorodność biologiczna, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, woda, zrównoważony transport, zachowania konsumenckie, dostęp do informacji o środowisku oraz stosunek mieszkańców Polski do ekologii.

Uzyskane dane procentowe kształtują obraz Polaków o stosunkowo wysokiej świadomości ekologicznej. 79% deklaruje posiadanie wiedzy nt. właściwego postępowania z odpadami, prawie 80% jest świadomych, że zasoby naturalne wyczerpują się, a 83% zauważa postępujące zmiany klimatu.

Za tymi deklaracjami nie zawsze idzie faktyczne zachowanie. Najczęściej podejmowanymi działaniami na rzecz ochrony środowiska są te, które wymagają niskiego zaangażowania: oszczędzanie wody lub oszczędzanie energii, głównie ze względów finansowych.
Działania sprzyjające środowisku, ale wymagające większego zaangażowania (np. sortowanie śmieci), ilości czasu (np. podróżowanie pieszo lub komunikacją miejską zamiast samochodem) lub odczuwalnych nakładów finansowych (np. kupowanie droższych, ale ekologicznych produktów) są zdecydowanie mniej popularne. Z wypowiedzi respondenta:
Często to jest dla ludzi skomplikowane, bo trzeba mieć kilka pojemników, a mam mały dom, małą kuchnię, gdzie ja te pojemniki mam trzymać? Do piwnicy mam latać z każdą butelką? A później jechać z workami w jakieś miejsce, stać pół godziny i wrzucać po jednej buteleczce?

Szerszą informację o wynikach badań można znaleźć TUTAJ
 

Znajdź scenariusz zajęć:

W tym dziale znajdziecie Państwo wiele scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej dostosowanych do różnych poziomów nauczania.

© 2011 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900